Beskydské traily

Trasy

Pilotní okruh Beskydských trailů představuje začátek rozsáhlého projektu. Celý areál by měl mít v budoucnu nejméně 20 km stezek. Na ty bude navazovat 9 MTB okruhů v celkové délce bezmála 300 km. 

Rekovice_Zakladna-trailu_001

Pro Vaši bezpečnost je dobré vědět:

 • Stezka je jednosměrná.
 • Stezka je určena zkušeným cyklistům, kteří zvládají technickou jízdu v terénu.
 • Vhodné je kvalitní a odborně seřízené horské kolo.
 • Vhodná jsou širší řídítka a kratší představec. Na sjezdové části je dobré snížit si výšku sedla.
 • Stezka je značena po celé délce.

Stezka je určena pro horská kola, prosíme chodce, aby při setkání uvolnili stezku projíždějícím cyklistům.


Buďte si vědomi, že jízda po stezce je pouze na vlastní nebezpečí, proto dodržujte následující ustanovení:

 • Jezdi podle svých schopností.
 • Zkontroluj před jízdou technický stav svého kola.
 • Sleduj značení.
 • Jezdi pouze vyznačeným směrem.
 • Zastavuj jen na vhodných a přehledných místech.
 • Nejezdi sám.
 • Dodržuj dostatečné odstupy ve skupině tak, abys byl schopen vždy včas zareagovat.
 • Používej vhodné oblečení a vybavení.
 • Používej vždy přilbu a rukavice.
 • Buď obezřetný při jízdě po mokrém nebo nestabilním povrchu.
 • Místa, která se ti zdají obtížná, nejdříve prohlédni.
 • Jezdi po vnitřní části stezky.
 • Buď ohleduplný k ostatním uživatelům stezky.